Internationalisering is al van oudsher sterk aanwezig bij de Hogeschool der Kunsten, en is de afgelopen jaren verder verankerd en uitgebouwd als onderdeel van onze strategie.

We plaatsen onze programma’s inhoudelijk in een internationaal kader. Daarbij onderscheiden we drie aspecten:

  • aansluiting bij en gebruik van internationale kwalificatiekaders;
  • een internationale leeromgeving;
  • internationale vergelijking en beoordeling door internationale vakgenoten.

We voeren met elkaar het gesprek over de betekenis van internationalisering voor de inhoud en de kwaliteit van ons onderwijs. Nagenoeg al ons onderwijs wordt Engelstalig aangeboden, zowel in de lessen als in de beoordelingen. Een nadere onderbouwing voor dit beleid is beschreven in bijgaande ‘Gedragscode Voertaal HdK’.

Gedragscode Voertaal