Het Informatiebeveiliging en Privacy-team (IBP-team) ziet toe op processen, gewoontes, beleid, wetten en regels omtrent privacy en informatiebeveiliging binnen de Hogeschool der Kunsten. Binnen de Hogeschool der Kunsten (HdK) zal het IBP-team het privacybeleid richting geven en toezien op naleving. Het IBP-team brengt wanneer nodig advies uit aan het College van Bestuur (CvB) en de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Het CvB is eindverantwoordelijk voor de borging en uitvoering van het IBP-beleid.

In het IBP-team zijn de voornaamste gebruikersgroepen vertegenwoordigd. In het overleg valideert het IBP-team de voortgang, naleving, bewustwording en aanvullend te nemen acties.

Het IBP-team is te bereiken per email: privacy@hdkdenhaag.nl

Het team bestaat uit de volgende rollen:

 • Hoofd ICT (voorzitter IBP-team)
 • Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering Koninklijk Conservatorium (KC)
 • Hoofd bedrijfsvoering Koninklijk Academie voor Beeldende Kunsten (KABK)
 • Hoofd Personeel & Organisatie (P&O)
 • Hoofden Marketing & Communicatie (KC & KABK)

Op uitnodiging breidt het team uit met:

 • College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten
 • Functionaris gegevensbescherming (FG)
 • Afdelingshoofden en andere leidinggevenden

Onderwerpen waar het IBP-team zich mee bezig houdt, zijn het:

 • registreren van en maatregelen nemen ter voorkoming van datalekken ;
 • bijhouden van verwerkingsregisters ;
 • toezicht houden op verwerkersovereenkomsten ;
 • aanpassen van protocollen;
 • beoordelen van nieuwe initiatieven en projecten waar de verwerking van persoonsgegevens (en de beveiliging er van) een rol speelt;
 • nastreven van toenemende bewustwording rond privacy onder personeel en studenten.