Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, voor onbevoegden toegankelijk waren, of ‘zijn verloren’.

Een datalek is niet alleen ICT-gebonden; ook door het verliezen van bijvoorbeeld een 'hardcopy dossier' is er sprake van een datalek. Datalekken dienen altijd te worden gemeld aan privacy@hdkdenhaag.nl. De Privacy Officer van de HdK zal de (mogelijke) datalek en hierop volgende acties vlot bespreken met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en hierover terugkoppelen.

Als je een datalek of andere opvallende zaken met betrekking tot privacy constateert, neem je direct contact op met privacy@hdkdenhaag.nl. Geef zo veel mogelijk informatie. Zoals wat er is gebeurd, welke gegevens en van wie mogelijk zijn gelekt en welke partijen betrokken zijn. Op deze manier kan worden beoordeeld wat er aan de hand is en of er specialisten in actie moeten komen.

Het verlies van USB-sticks, laptops of een hardcopy dossier is ook aan te merken als een datalek. Indien je één van deze gegevensdragers hebt verloren, dien je dit te melden via privacy@hdkdenhaag.nl. De Privacy Officer van de HdK zal het (mogelijke) datalek en hierop volgende acties vlot bespreken met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en hierover terugkoppelen. De FG is verplicht het datalek intern te registreren én beoordeelt of het datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Heb je het vermoeden dat je een phishing e-mail hebt ontvangen, lees dan meer op de pagina Phishing.