Naast de Integriteitscode maken ook de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol vertrouwenspersoon onderdeel uit van het beleid om een veilig studie- en werkklimaat binnen de Hogeschool te waarborgen.

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Dien een klacht in bij een van de digitale klachtenloketten
klachtenloket@kabk.nl; klachtenloket@koncon.nl; klachtenloket@hdkdenhaag.nl.
Neem vooraf kennis van de betreffende regeling.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag:

  • mr. Sabine van Staden, onafhankelijk voorzitter
  • Suzanne Konings, hoofd afdeling Theorie, KC
  • Julia Stegeman, docent afdeling Educatie KC
  • Ingrid Grünwald, coördinator Graphic Design BA KABK
  • Dave Willé, coördinator Interactive/Media/Design KABK