Klachtenregeling Ongewenst Gedrag

Naast de Integriteitscode maken ook de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol vertrouwenspersoon onderdeel uit van het beleid om een veilig studie- en werkklimaat binnen de Hogeschool te waarborgen.

Klachtenregeling ongewenst gedrag en Protocol vertrouwenspersoon

De leden van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag zijn:

  • Suzanne Konings, afdelingshoofd en docent Theorie KC
  • Peter Paul Chaudron, docent School voor Jong Talent
  • Taco Stolk, hoofd interfaculteit ArtScience

De plaatsvervangende leden zijn:

  • Julia Stegeman, docent Educatie KC
  • Niki van Strien, coördinator academiebreed onderwijs KABK
  • Peter de Graaf, docent School voor Jong Talent

De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn: