Met ingang van 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs in werking getreden en sindsdien twee keer herzien. Per oktober 2022 is de laatst herziene versie van kracht geworden. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen.

De Gedragscode bevat afspraken die de hogescholen en universiteiten hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. Je kunt hierbij denken aan het belang van heldere voorlichting over het onderwijsaanbod, de inhoud van de studieprogramma’s, de toelatingseisen of over de specifieke ondersteuning die de instellingen de internationale studenten bieden in het kader van de inschrijving.

Voor meer informatie: info@internationalstudy.nl

Gedragscode internationale student