Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK of Academy Council, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC of Conservatoire Council. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen - ook wel de University Council genoemd - met onder meer de voorzitters van de Academy Council en Conservatoire Council, aangevuld met de voorzitter van de deelraad School voor Jong Talent.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK of Academy Council
DMR@kabk.nl (Frederik Klanberg, extern secretaris)

Steef Eman, OP
Hilde Barwegen, NOP
Co Knol, NOP
Dominic Hughes, student
Kes Lugt, student
Helena Roig Prats, student
Malcolm Wamunza (voorzitter), student

Deelmedezeggenschapsraad KC of Conservatoire Council DMR@koncon.nl

Renee Jonker (voorzitter), OP
Anka Koziel, OP
Dominy Clements, NOP
Elisha Peerwijk, NOP
Sara de los Campos, student
Arion Andree Djaoen (vicevoorzitter), student
Mar Pino Charlez (secretaris), student
vacature, student

Centrale Medezeggenschapsraad of University Council CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)
Dominic Hughes, student KABK
Malcolm Wamunza, student KABK
Sara de los Campos, student KC
vacature, student KC


NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

 • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
 • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK

Opleidingscommissie KABK
contact: l.walcott@kabk.nl
Lisa Walcott, ambtelijk secretaris

Leden

Daniela Rosca (voorzitter), docent BA Fotografie

Ella Oudhof (vice-voorzitter), student BA Interactive/Media/Design

Akash Kumar, student MA Industrial Design

Alina Lupu, student MA Photography & Society

Artemis Xeniou, student BA Beeldende Kunst

Asrafun Nahar Ruba, student MA Artistic Research

Clifford Vonk, student BA Grafisch Ontwerpen

Cecilia Bengtsson, docent BA Beeldende Kunst

Christian Kennecke, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen

Görkem Yalim, docent MA Artistic Research

Ingrid Costan, student BA Interactive/Media/Design

Laura Flethe, student Master Non Linear Narrative

Vlada Kavalchuk, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen

Wouter van Wessel, student BA Fotografie

Meetings 2023-2024
Locatie: Gipsenzaal

 • 11 september 2023: 16.00-18:00
 • 23 oktober 2023: 16.00-18:00
 • 20 november 2023: 16.00-18:00
 • 18 december 2023: 16.00-18:00
 • 29 januari 2024: 16.00-18:00
 • 11 maart 2024: 16.00-18:00
 • 15 april 2024: 16.00-18:00
 • 24 april 2024: 16.00-18:00
 • 13 mei 2024: 16.00-18:00
 • 10 juni 2024: 16.00-18:00

Opleidingscommissie KC

opleidcom@koncon.nl
Mirjam van den Broek, secretaris

Sander van Dorst, student (voorzitter)
Iris Fetter, student
Eva van Ingen, student
Justin Bennett, docent
Felix Schlarmann, docent
Julia Stegeman, docent