Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen, aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK
DMR@kabk.nl

Steef Eman, OP
Rob van den Nieuwenhuizen, OP
Beleke den Hartog, NOP
Simcha van Helden, NOP
Mirka Kachrimanidou, student
Frederik Klanberg (voorzitter), student
Marco Verhoogt (vicevoorzitter), student
Marcos Kueh Shenh Pang (secretaris), student

Deelmedezeggenschapsraad KC

DMR@koncon.nl

Renee Jonker, OP
Anka Koziel, OP
Ruth Fraser (voorzitter), NOP
Ilze van der Vlist - de Ridder (vicevoorzitter), NOP
Jakob Gaede, student
Gita Dirveika (secretaris), student
vacature, student
vacature, student

Centrale Medezeggenschapsraad

CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK
Anka Koziel, KC
Beleke den Hartog (voorzitter), KABK
Ilze van der Vlist - de Ridder, KC
Frederik Klanberg, vz DMR-KABK
Marcos Kueh Shenh Pang, KABK
Jakob Gaede, KC
vacature, KC
Piet Verkleij, ArtScience (student)
Kolja Meeuwsen (secretaris), School voor Jong Talent (OP)
Ruth Fraser, vz DMR-KC (toehoorder)

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK

Opleidingscommissie KABK
SPC@kabk.nl
Reba Wesdorp, secretaris

Martijn Verhoeven (voorzitter), docent
Esther van der Heijden, student
Weronika Uyar, student
Milou van Vlijmen, student
Anne Hoogewoning, docent
Gerrit Uittenbogaard, docent

Spreekuur 2019-2020
ma. 9 december, 17.30 – 18.30 uur Gipsenzaal
ma. 16 maart, 17.30 – 18.30 uur Gipsenzaal
ma. 11 mei, 17.30 – 18.30 uur Gipsenzaal


Opleidingscommissie KC
opleidcom@koncon.nl
Mirjam van den Broek, secretaris

Felix Schlarmann, student
Marjolein Niels, onderwijsmanager
Sander van Dorst, student
Joris van Deventer, student
Justin Bennett, docent
Anne Ofman, docent
Julia Stegeman, docent
Ward Spanjers, docent