Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen, aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK
Lizzy Kok
Beleke den Hartog
Pawel Pokutycki
Martijn Verhoeven
Ioana Ciora
Jonathan Hielkema       (voorzitter)
Janne Schipper
Carolina Valente Pinto   (secr.)
DMR@kabk.nl
NOP
NOP
OP
OP
student
student
student
student
Deelmedezeggenschapsraad KC
Ruth Fraser
Ilze van der Vlist-de Ridder (vicevz)
Juraj Stanik                 (voorzitter)
Wouter Verschuren
Peter Csuka
Federico Forla             (secretaris)
Joram van Ketel
Omer Eilam
DMR@koncon.nl
NOP
NOP
OP
OP
student
student
student
student
Centrale Medezeggenschapsraad
Lizzy Kok
Pawel Pokutycki        (voorzitter)
Ruth Fraser                 (secretaris)
Wouter Verschuren
Ioana Ciora                 (vicevoorzitter)
Jonathan Hielkema
Peter Csuka
Federico Forla
Kolja Meeuwsen
Sophia Bulgakova
CMR@hdkdenhaag.nl
KABK
KABK
KC
KC
KABK
KABK
KC
KC
SvJT (OP)
ArtScience (student)

NOP = 

OP   = 


niet-onderwijzend
personeel
onderwijzend
personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie: 

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK