Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK of Academy Council, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC of Conservatoire Council. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen - ook wel de University Council genoemd - met onder meer de voorzitters van de Academy Council en Conservatoire Council, aangevuld met de voorzitter van de deelraad School voor Jong Talent.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK of Academy Council
DMR@kabk.nl (Frederik Klanberg, extern secretaris)

Steef Eman, OP
Hilde Barwegen, NOP
Co Knol, NOP
Dominic Hughes, student
Kes Lugt, student
Helena Roig Prats, student
Malcolm Wamunza (voorzitter), student

Deelmedezeggenschapsraad KC of Conservatoire Council DMR@koncon.nl

Renee Jonker (voorzitter), OP
Anka Koziel, OP
Dominy Clements, NOP
Elisha Peerwijk, NOP
Sara de los Campos, student
Arion Andree Djaoen (vicevoorzitter), student
Alba Garcia Rivera, student
Mar Pino Charlez (secretaris), student

Centrale Medezeggenschapsraad of University Council CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)
Dominic Hughes, student KABK
Malcolm Wamunza, student KABK
Sara de los Campos, student KC
Alba Garcia Rivera, student KC


NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK

Opleidingscommissie KABK
contact: l.walcott@kabk.nl
Lisa Walcott, ambtelijk secretaris

Leden

Roosmarijn Hompe (voorzitter), docent BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Daniela Rosca, docent BA Fotografie
Rana Ghavami, docent MA Industrial Design
Görkem Yalim, docent MA Artistic Research
Hannah Mulqueen, docent BA Interactive/Media/Design
Kitman Yeung, student BA Beeldende Kunst
Wouter van Wessel, student BA Fotografie
Christian Kennecke, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Ella Oudhof, student BA Interactive/Media/Design
Alina Lupu, student MA Photography & Society
Akash Kumar, student MA Industrial Design

Meetings 2022-2023
Locatie: Gipsenzaal

-Ma. 12 september 2022, 15.00-17.00
-Ma. 17 oktober 2022, 15.00-17.00
-Ma. 21 november 2022,15.00-17.00
-Ma. 19 december 2022, 15.00-17.00
-Ma. 30 januari 2023, 15.00-17.00
-Ma. 13 maart 2023, 15.00-17.00
-Ma. 17 april 2023, 15.00-17.00
-Ma. 15 mei 2023, 15.00-17.00
-Do. 1 juni 2023, 9.00-12.00 (met Academy Council)
-Ma. 19 juni 2023, 15.00-17.00

Opleidingscommissie KC
opleidcom@koncon.nl
Mirjam van den Broek, secretaris

Sander van Dorst, student (voorzitter)
Iris Fetter, student
Eva van Ingen, student
Justin Bennett, docent
Felix Schlarmann, docent
Julia Stegeman, docent