Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen, aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK
DMR@kabk.nl

Steef Eman, OP
Rob van den Nieuwenhuizen, OP
Beleke den Hartog, NOP
Simcha van Helden, NOP
Mirka Kachrimanidou, student
Frederik Klanberg (voorzitter), student
Narges Mohammadi (vicevoorzitter), student
Alexia Moutaftsi (secretaris), student

Deelmedezeggenschapsraad KC

DMR@koncon.nl

Wolfert Brederode, OP
Anka Koziel, OP
Ruth Fraser (voorzitter), NOP
Ilze van der Vlist - de Ridder (vicevoorzitter), NOP
Hue Blanes, student
Gita Dirveika (secretaris), student
Olga Kuznetsova, student
Orestis Tsiakmas-Willemen, student

Centrale Medezeggenschapsraad

CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK
Anka Koziel, KC
Beleke den Hartog (voorzitter) KABK
Ilze van der Vlist - de Ridder, KC
Frederik Klanberg, KABK
Alexia Moutaftsi, KABK
Hue Blanes, KC
Orestis Tsiakmas-Willemen (secretaris), KC
Iva Berković, ArtScience (student)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)

NOP = niet-onderwijzend personeel

OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK