Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK of Academieraad, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC of Conservatoriumraad. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen - ook wel de Hogeschoolraad genoemd - aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK of Academieraad
DMR@kabk.nl

Steef Eman, OP
Hilde Barwegen, NOP
Co Knol, NOP
vacature, student
vacature, student
vacature, student
vacature, student

Deelmedezeggenschapsraad KC of Conservatoriumraad DMR@koncon.nl

Renee Jonker, OP
Anka Koziel (vicevoorzitter), OP
Dominy Clements, NOP
Elisha Peerwijk, NOP
vacature, student
vacature, student
vacature, student
vacature, student

Centrale Medezeggenschapsraad of Hogeschoolraad CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
vacature, School voor Jong Talent (OP)
vacature, student KABK
vacature, student KABK
vacature, student KC
vacature, student KC


NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK

Opleidingscommissie KABK
SPC@kabk.nl
Lisa Walcott, secretaris

Roosmarijn Hompe (voorzitter), docent BA Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen
Gerrit Uittenbogaard, docent BA Textiel & Mode
Daniela Rosca, docent BA Fotografie
student vacature
student vacature
student vacature

Meetings 2022-2023
Locatie: Gipsenzaal

-Ma. 12 september 2022, 15.00-17.00
-Ma. 17 oktober 2022, 15.00-17.00
-Ma. 21 november 2022,15.00-17.00
-Ma. 19 december 2022, 15.00-17.00
-Ma. 30 januari 2023, 15.00-17.00
-Ma. 13 maart 2023, 15.00-17.00
-Ma. 17 april 2023, 15.00-17.00
-Ma. 15 mei 2023, 15.00-17.00
-Do. 1 juni 2023, 9.00-12.00 (met Academy Council)
-Ma. 19 juni 2023, 15.00-17.00

Opleidingscommissie KC
opleidcom@koncon.nl
Mirjam van den Broek, secretaris

Sander van Dorst, student (voorzitter)
Iris Fetter, student
Eva van Ingen, student
Justin Bennett, docent
Felix Schlarmann, docent
Julia Stegeman, docent