Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK of Academy Council, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC of Conservatoire Council. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen - ook wel de University Council genoemd - met onder meer de voorzitters van de Academy Council en Conservatoire Council, aangevuld met de voorzitter van de deelraad School voor Jong Talent.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK of Academy Council
DMR@kabk.nl

Steef Eman, OP
Channa Boon, OP
Hilde Barwegen, NOP
Co Knol, NOP
Dominic Hughes, student
Alper Çekinmez, student
Yubin Jia, student
Malcolm Wamunza (voorzitter), student

Deelmedezeggenschapsraad KC of Conservatoire Council
DMR@koncon.nl

Renee Jonker (voorzitter), OP
Anka Koziel, OP
Dominy Clements, NOP
Elisha Peerwijk, NOP
Sara de los Campos, student
Arion Andree Djaoen (vicevoorzitter), student
Mar Pino Charlez (secretaris), student
vacature, student

Centrale Medezeggenschapsraad of University Council
CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)
Dominic Hughes, student KABK
Malcolm Wamunza, student KABK
Sara de los Campos, student KC
vacature, student KC


NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

 • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
 • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK

Opleidingscommissie KABK
contact: l.walcott@kabk.nl
Lisa Walcott, ambtelijk secretaris

Leden

Cecilia Bengtsson (voorzitter), docent BA Beeldende Kunst
Ella Oudhof (vice-voorzitter), student BA Interactive/Media/Design
Akash Kumar, student MA Industrial Design
Alina Lupu, student MA Photography & Society
Artemis Xeniou, student BA Beeldende Kunst
Asrafun Nahar Ruba, student MA Artistic Research
Clifford Vonk, student BA Grafisch Ontwerpen
Daniela Rosca, docent BA Fotografie
Christian Kennecke, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Görkem Yalim, docent MA Artistic Research
Ingrid Costan, student BA Interactive/Media/Design
Laura Flethe, student Master Non Linear Narrative
Shanna Soh, docent BA Textiel & Mode
Vlada Kavalchuk, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Wouter van Wessel, student BA Fotografie

Meetings 2023-2024
Locatie: Gipsenzaal

 • 11 september 2023: 16.00-18:00
 • 23 oktober 2023: 16.00-18:00
 • 20 november 2023: 16.00-18:00
 • 18 december 2023: 16.00-18:00
 • 5 februari 2024: 16.00-18:00
 • 11 maart 2024: 16.00-18:00
 • 15 april 2024: 16.00-18:00
 • 24 april 2024: 16.00-18:00
 • 13 mei 2024: 16.00-18:00
 • 10 juni 2024: 16.00-18:00

Opleidingscommissie KC

OC@koncon.nl
Mirjam van den Broek, secretaris

Aart Strootman (voorzitter), docent Theorie
Felix Schlarmann (vice-voorzitter), docent Jazz
Matthijs Giesberts, docent Docent Muziek
Johan van Kreij, docent Sonologie
Dante Jongerius, student Oude Muziek
Milda Orvydaite, student Klassiek
Britt van Santen, student Docent Muziek
Nadine Serhalawan, student Jazz
Wouter Smit, student Dans