Met ingang van 2017 zijn de medezeggenschapsraad en de facultaire opleidingscommissies de bij wet vastgestelde formele medezeggenschapsorganen.

De regelgeving rondom de medezeggenschapsraad is vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK of Academieraad, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC of Conservatoriumraad. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen - ook wel de Hogeschoolraad genoemd - aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger.

Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Deelmedezeggenschapsraad KABK of Academieraad
DMR@kabk.nl

Steef Eman, OP
Rob van den Nieuwenhuizen, OP
Beleke den Hartog, NOP
Simcha van Helden, NOP
Marcos Kueh Sheng Pang (voorzitter), student
Vy Thuy Dang (vicevoorzitter), student
Robin Wielink (secretaris), student
Nabila Ayu Aviani, student

Deelmedezeggenschapsraad KC of Conservatoriumraad

DMR@koncon.nl

Renee Jonker, OP
Anka Koziel, OP
Ruth Fraser (voorzitter), NOP
Ilze van der Vlist - de Ridder (vicevoorzitter), NOP
Mar Pino Charlez (secretaris), student
Julien Palluel, student
Alba Garcia Rivera, student
Ron Veprik, student

Centrale Medezeggenschapsraad of Hogeschoolraad

CMR@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK
Anka Koziel, KC
Beleke den Hartog (voorzitter), KABK
Ilze van der Vlist - de Ridder, KC
Marcos Kueh Sheng Pang, vz DMR-KABK
Nabila Ayu Aviani, KABK
Julien Palluel, KC
Ron Veprik, KC
Max Baraitser Smith, ArtScience (student)
Kolja Meeuwsen (secretaris), School voor Jong Talent (OP)
Ruth Fraser, vz DMR-KC (toehoorder)

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De WHW noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Statuut opleidingscommissies HdK

Opleidingscommissie KABK
SPC@kabk.nl
Lisa Walcott, secretaris

Weronika Uyar, student (plv.voorzitter)
Esther van der Heijden, student
vacature, student
vacature, docent

Anne Hoogewoning, docent
Gerrit Uittenbogaard, docent

Opleidingscommissie KC

opleidcom@koncon.nl
Mirjam van den Broek, secretaris

Sander van Dorst, student (voorzitter)
Iris Fetter, student
Eva van Ingen, student
Justin Bennett, docent
Felix Schlarmann, docent
Julia Stegeman, docent