In de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs (cao-hbo) zijn de arbeidsvoorwaarden en regelingen vastgelegd die gelden voor de werknemers die op grond van een arbeidsovereenkomst bij een HBO-instelling werkzaam zijn. De cao-hbo wordt overeengekomen tussen de werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, en de werknemersorganisaties. De volledige tekst van de cao is hier te vinden.