Al onze vacatures worden gepubliceerd op de websites van de twee faculteiten:

Speciale aandacht vragen wij voor de vacature Intendant kunsttalent / projectleider talentbeurzen (0,4 fte) in het kader van een landelijk project in de periode februari 2019 - augustus 2020 voor de organisatie en uitvoering van een beurzenprogramma voor cultureel en divers jong (kunst)talent.