De Hogeschool der Kunsten Den Haag hanteert verschillende procedures om klachten, bezwaren en beroepen op te lossen. Naast de Integriteitscode, de Klachtenregeling ongewenst gedrag, het Protocol vertrouwenspersoon en de Klokkenluidersregeling, is er de Geschillenregeling HdK. Deze is bedoeld voor zaken die zich kunnen voordoen en die de belangen raken van personeelsleden of studenten.

De regeling beschrijft hoe personeelsleden of studenten een bezwaar kunnen indienen tegen besluiten van een orgaan van de hogeschool, voor zover er op grond van de wet, de cao-hbo of andere bestaande regelingen binnen de hogeschool geen andere procedure mogelijk is.

Geschillenregeling HdK