Het studentenstatuut van de Hogeschool der Kunsten Den Haag bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor een ieder die aan de hogeschool studeert en een bijzonder deel dat geldt voor studenten van een bepaalde opleiding. Het bijzondere deel van het studentenstatuut is de onderwijs- en examenregeling (OER). De inhoud daarvan kan - op onderdelen - per opleiding verschillen. De opleidingsspecifieke informatie over de OER wordt verstrekt door de faculteit waar de opleiding organisatorisch is ondergebracht.

Studentenstatuut HdK