Zowel de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten als het Koninklijk Conservatorium - de faculteiten van onze Hogeschool - zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die aan de Academie of het Conservatorium schenkt de schenking van de belasting aftrekken. Om inzicht te geven in onze organisatie, vindt u onderstaand de relevante informatie op basis waarvan aan ons de ANBI-status is verleend.

Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag
Postbus 11670
2502 AR Den Haag

www.hogeschoolderkunsten.nl
Fiscaal nummer (RSIN): 007814951


Prinsessegracht 4,
2514 AN Den Haag
070 - 3154777
post@kabk.nl
www.kabk.nl

Spuiplein 150
2511 DG Den Haag
070 - 3151515
info@koncon.nl
www.koncon.nl

Via onderstaande hyperlinks kunt u vinden: de doelstelling van onze instelling zoals omschreven in de statuten van de Hogeschool, de hoofdlijnen van het actuele beleid, de bestuurssamenstelling en het jaarverslag inclusief financiële verantwoording en beloningsbeleid.