De inhoud en inrichting van het onderwijs en de examinering zijn per faculteit opgenomen in de zogeheten Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER dient als houvast voor studenten, docenten en opleidingen.

OER 2018-2019 KABK Bachelor (Eng)

OER 2018-2019 KABK Master (Eng)

OER 2018-2019 KC (NL)