De inhoud en inrichting van het onderwijs en de examinering zijn per faculteit opgenomen in de zogeheten Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER dient als houvast voor studenten, docenten en opleidingen.

OER 2021-2022 KABK Bachelor

OER 2021-2022 KABK Master

OER 2021-2022 KC

Addendum bij OER over Corona

Addendum DNOA bij OER (alleen Engels)