De Hogeschool der Kunsten voert een actief beleid voor internationalisering. Onderdeel ervan is deelname aan het Europese Erasmus+ programma. Erasmus+ verleent subsidies voor een breed scala aan acties en activiteiten op het terrein van onderwijs, (bij)scholingsactiviteiten, jeugd en sport. Het programma biedt aan studenten en personeel de gelegenheid om een periode in het buitenland een uitwisselingsprogramma te volgen om de eigen vaardigheden en inzetbaarheid te vergroten. Het Erasmus+ programma geldt voor de periode 2021-2027.

logo Erasmus vanaf 2023

Met de ondertekening van het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) bevestigt de Hogeschool der Kunsten dat deelname aan het Erasmus+ programma onderdeel is van ons internationaliseringsbeleid. Het Erasmus Charter is een verplicht kwaliteitskader voor hoger onderwijsinstellingen die willen deelnemen aan leermobiliteit en/of Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten binnen Erasmus+. Toekenning van het EU Charter is een voorwaarde om deel te nemen aan het Erasmus+ programma. Dit ondersteunt de Europese moderniserings- en internationaliseringsagenda van het hoger onderwijs.

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Internationale strategie 2019-2024