De Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht.

De geldende governance structuur blijkt uit de statuten en het bestuursreglement, waarin de taken en werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht nader zijn uitgewerkt.

De Hogeschool leeft de Branchecode goed bestuur hogescholen na.

Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag