De Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht.

De geldende governance structuur blijkt uit de statuten en het bestuursreglement, waarin de taken en werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht nader zijn uitgewerkt.

De Hogeschool leeft de Branchecode Governance Hogescholen na.

De Hogeschool is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Beide faculteiten hebben een eigen directeur. De directeuren zijn lid van het College van Bestuur.

Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent.

Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academy of Creating and Performing Arts, waarin Hogeschool en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directeur van de Academie der Kunsten is door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.

De aansturing van de Hogeschool geschiedt door het College van Bestuur en beide faculteitsdirecties.