Als vanzelfsprekend willen wij dat onze hogeschool een veilig studie- en werkklimaat biedt. Een veilige onderwijsomgeving is immers een belangrijke vereiste om de studententijd tot een succes te maken. Daarom werken wij voortdurend aan een klimaat waar grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen. En wanneer er toch signalen zijn, dat die snel worden herkend en aangepakt.

Ondanks het feit dat wij integriteit en openheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen wij incidenten jammer genoeg niet geheel uitsluiten. Ervaringen met ongewenst of laakbaar gedrag van docenten of medewerkers van de hogeschool of van (mede)studenten kunnen leiden tot een onveilig gevoel. Daaruit kunnen klachten ontstaan, vooral als er onvoldoende ruimte blijkt te zijn om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

De ervaring leert dat de meeste klachten terug te voeren zijn op communicatie. De kans op grensoverschrijdend gedrag wordt aanzienlijk verkleind in een cultuur waarin zowel studenten als docenten en medewerkers gewend zijn om onderling over hun houding en handelen te praten. Mocht je onverhoopt in een situatie komen die jouw functioneren binnen de HdK negatief beïnvloedt, dan zijn er verschillende manieren om dit bespreekbaar te maken. Welke aanpak het meest geschikt is hangt uiteraard af van het onderwerp.

Klachten zijn er in verschillende vormen en maten. Wij hanteren de volgende drie typen:

houdt de melder de regie,
zie:

 • Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens
  (Wordt binnenkort op de KABK portal en KC intranet gepubliceerd)
 • Geschillenregeling

houdt de melder de regie,
zie:

neemt het instellingsbestuur de regie,
zie:

Hoe te handelen?

 • Ga in eerste instantie in gesprek:
  Studenten kunnen met de coördinator van hun afdeling, of met het afdelingshoofd in gesprek gaan; docenten en medewerkers met hun leidinggevende.

en /of

 • Zoek contact met één van de vertrouwenspersonen of de studentendecaan
  voor een oriënterend gesprek of voor advies over het wel of niet doorzetten van de klacht via een formele procedure of het wel of niet melden van een vermeende misstand.
  Protocol Vertrouwenspersoon

en /of