De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs en de inschrijvingsvorm. In bijgaand document is het beleid beschreven ten aanzien van het collegegeld en meer specifiek over de achtergrond van de hoogte van het instellingscollegegeld.

Onderbouwing hoogte instellingscollegegeld