De Klokkenluidersregeling fungeert als protocol om werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid te geven te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Hogeschool.

De regeling is niet bestemd voor persoonlijke klachten van medewerkers of studenten over aangelegenheden die henzelf betreffen of voor gewetensbezwaren in verband met het verrichten van gangbare activiteiten binnen de HdK.

Klokkenluidersregeling