Protocol Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor studenten of medewerkers die persoonlijke, werk- of studiegerelateerde problemen ervaren, zich onveilig voelen of klachten hebben, onder andere bij grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, vraagt door om het probleem helder te krijgen, kan begeleiden, adviseren en/of doorverwijzen en bespreekt in het geval van een klacht hoe deze het beste kan worden behandeld.

In het kader van optimale sociale veiligheid kunnen zowel studenten als medewerkers zelf kiezen met wie ze in gesprek willen gaan. De externe vertrouwenspersoon Francis van Hekelen is niet verbonden aan de HdK, de andere vertrouwenspersonen vervullen ook een andere rol binnen de KABK of het KC.

De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn:

De vertrouwenspersonen van de School voor Jong Talent zijn:

Protocol Vertrouwenspersoon