Vanzelfsprekend vindt de Hogeschool der Kunsten Den Haag het belangrijk om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken . Wij vinden dat een taak van ons allemaal. We verwachten dan ook dat medewerkers en studenten op de juiste manier met hun eigen en andermans persoonsgegevens omgaan.