Vanzelfsprekend vindt de Hogeschool der Kunsten Den Haag het belangrijk om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Wij vinden dat een taak van ons allemaal. We verwachten dan ook dat medewerkers en studenten op de juiste manier met hun eigen en andermans persoonsgegevens omgaan.