Privacy gaat over persoonsgegevens en verwerking daarvan. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan of die naar een persoon te herleiden zijn. Deze moeten worden beschermd volgens de huidige wetten en regelgeving.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn je naam, adres en woonplaats. Maar ook je telefoonnummer, studentnummer, postcode met huisnummer, IP-adres en foto’s zijn persoonsgegevens.

Er zijn ook persoonsgegevens die extra persoonlijk zijn, zoals je etniciteit, godsdienst of gezondheid. Deze worden ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Bijzondere persoonsgegevens worden door privacywetgeving extra beschermd. Hieronder vallen ook persoonsgegevens zoals medische dossiers bij de Dansvakopleiding.

Welke (bijzondere) persoonsgegevens de HdK van studenten verwerkt en voor welk doel, wordt door de HdK in (zogeheten) verwerkingsregisters vastgelegd. Lees verder over het privacyreglement op de website van het Koninklijk Conservatorium (KC) of Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK).